Räkna ut dröjsmålsränta

kr
8.0 %

Betalningen är X dagar försenad. Dröjsmålsräntan är 0,00 kr.